:: Η πύλη των ορεινών προορισμών στην Ελλάδα ::
Language ELEN

Δραστηριότητες » Σπηλαιολογία

Σπηλαιολογία είναι η δραστηριότητα εξερεύνησης και μελέτης των σπηλαίων. Η εξερεύνηση ενός σπηλαίου συμπεριλαμβάνει την ανακάλυψή του, την καταγραφή του, την τοπογράφησή του και την φωτογράφησή του. Η μελέτη του επικεντρώνεται στα γεωλογικά, υδρολογικά, ανθρωπολογικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για μια δραστηριότητα που απαιτεί ειδική εκπαίδευση και εξοπλισμό.

Copyright © HellenicMountains.gr - All rights reserved